Tid för annat

Det kan vara svårt idag att få tiden att räcka till, vi arbetar mycket och vi kämpar för att få tid för annat än arbete och de vardagliga sysslorna. Vad som kan hjälpa är planering så att man vet vad som ska göras och när detta ska göras. Något som kan ge oss mer tid är att vi anlitar hjälp för städning i hemmet, detta blir allt vanligare. Att anlita ett företag som kommer och städa hemmet gör att man frigör tid som man kan använda för att vara med barnen utföra sin hobby eller annat som det inte fanns tid för tidigare. Att hjälpas åt är också ett sätt att få mer tid över till annat, även om barnen kanske inte är så gamla så kan det hjälpa till med vad de kan. Det behöver inte vara så avancerat utan att de får lära sig att man hjälps åt innebär mer tid för annat är en bra kunskap att bära med sig. Sätt er ner som familj och fundera på om det finns något som kan tas bort för att minska aktiviteterna, det kanske går att spara in tid på vissa saker om det samordnas med resor eller liknande. Finns det fler barn i samma ålder som åker på träningar eller liknande där man kan samåka så kanske man bara behöver köra varannan vecka. Det går att ordna tid för annat, det gäller att man tar sig tid att fundera på hur man löser situationen, lycka till med er tidsplanering och vi hoppas att ni kommer hinna med allt ni vill göra.