Underlätta dokumentationen på förskolan

Dagens förskolepedagoger har höga krav på sig gällande dokumentation. Med växande barngrupper så är det tufft att hinna med att dokumentera allt som händer i skolan. Redan i förskolan så ska barnens utveckling bli dokumenterad så att det går att se verksamhetens förankring i läroplanen. Ovanpå detta så är dagen föräldrar engagerade och vill gärna se vad barnet lär sig under året på förskolan. I detta läge är det viktigt att det finns tid för att dokumentera men även att det finns bra digitala lärplattformar som underlättar dokumentationen.

Digitala verktyg som hjälp

Tyvärr så pekar det mesta på att kraven på dokumentation kan öka i framtiden. I detta läge är det extra viktigt att det finns en fungerande lärplattform som hjälper pedagogerna både med dokumentation och kommunikation med vårdnadshavare. En del digitala lärplattformar som Infomentor gör det möjligt att dokumentera barnets vardag med foto, film och text under arbetsdagen. På så sätt är föräldrarna uppdaterade och har en god inblick i vad barnet gör på förskolan. En digital plattform av denna typ är också smidig för att underlätta kommunikationen med föräldrarna. Via notiser ser föräldrarna direkt om ny information publiceras på förskolan. För föräldrarna är det också smidigt eftersom de sköter sjukanmälan och övrig kommunikation på samma plattform.