Lära sig skriva

Att barn kan sitt eget språk är en viktig grund för deras framtida lärande och framförallt en viktigt del i när de senare lär sig andra språk. Som förälder kan du vara en bra lärare genom att leka fram orden med sina barn. Det är en stor utmaning för barn att lära sig att skriva samt att lära sig alla skrivregler.Barn lär sig snabbare än vuxnabokBarn lär sig väldigt snabbt och tycker det är roligt när deras föräldrar leker med dem. Engagera dig i ditt barns lärande. En anteckningsbok i roliga färger eller mönster bidrar till att det känns roligare för barnet att börja skriva, något du kan hitta hos till exempel Kalenderkungen. Genom att barnen känner sig säkra i sitt språk och ser att de börjar göra framsteg och kan skriva små meddelanden till sina föräldrar gör att deras självförtroende och förståelse för omvärlden växer. Och vad är roligare än att skriva i en rolig och färgglad anteckningsbok?För att ditt barn ska lära sig att läsa enklare kan du komplettera läsandet med ljud och bild. I berättelser där barnen blir stimulerade av såväl bild som ljud har det visat sig att barn lär sig enklare från. Läser du en bok om Aladdin och den magiska lampan, kan du lägga in lappar i boken där du textat med stora bokstäver ordet ”Aladdin” eller ”lampa” för att barnet lär sig se formen och längden på orden.För att knäcka den skriftspråkliga koden krävs ett par verktyg, forskning har vissa på att en av detta är att förstå hur språkljud och bokstäver hänger ihop, då främst i muntliga sammanhang, men även förmågan att sätta ihop meningar i talspråkliga sammanhang. Små barn behöver även utveckla sitt ordförråd, träna sig att kunna fokusera på en sak i taget och bli utmanade att tänka om texter som läses upp högt för dem.Att börja med att skriva deras namn är något som väcker barnets intresse och är fascinerade för barnet. Studier har visat att barn vars föräldrar engagerar sig i sina barns skrivande ofta redan kan läsa och skriva innan de börjar i första klass och har lättare för att ta in den information som de får i andra ämnen. Internationella undersökningar har visat att svenska skolor är ganska duktiga på att lära elever att läsa och skriva, därför behöver man inte som förälder känna att det är helt och hållet upp till en själv att lära barnet dessa saker, istället ska det vara mer av ett samarbete mellan föräldrarna och skolan. Barn är nyfikna och vill känna sig som en del av vår värld, använd skrivandet för att komma närmare ditt barn och ge dem en trygg framtid. Vill du läsa mer om barns läsning – titta in på UR:s sida.