Klassiskt knep och knåp

Att knepa och knåpa på olika sätt har vi länge gjort, både i analog och i digital form. Här tänkte vi ta upp ett par av klassikerna i kortfattad form.

Pussel

PusselPussel har funnits med oss i ungefär 250 år, det första kända pusslet ska ha tillverkats av en engelsman vid namn John Spilsbury omkring 1767. Spilsbury var kartritare till yrket och tillverkade pusslet genom att fästa en karta på en bricka av trä och sågade därefter ut varje land för sig. Detta användes därefter som ett sätt att undervisa geografi till barn. Först på 1900-talet började pussel användas i andra syften i större utsträckning.

Sudoku

Sudoku kan tyckas vara en modern förekomst, men det har kommit och gott i lite olika former genom tiderna. För den som inte känner till det så är det ett logikspel där det går ut på att placera in siffrorna ett till nio på ett sådant sätt att varje en av de 3 x 3 rutorna innehåller varje siffra exakt en gång.