Lära barnet läsa

Att kunna läsa bra och i tidig ålder har visat sig vara viktigt för barnets utveckling inom många områden. Därför är det viktigt att du som förälder hjälper till att motivera ditt barn till läsning.

Köp nya böcker

Ett sätt är så klart att se till att det finns böcker hemma. När barnet är litet är det bra om du eller någon annan läser för honom eller henne. Då får barnet upp ögonen för böckernas spännande värld och dessutom en chans att koppla ihop bokstäver med de ord som läses. Använd ett rikt språk tillsammans med barnet och ta till vara på den nyfikenhet som hon eller han visar inför ord. Förklara vad ord betyder och visa gärna hur de skrivs, även om barnet ännu inte kan alla bokstäver. Läs böcker tillsammans som barnet tycker är roliga. Lockar du dem med spännande äventyr, ökar chanserna att de väljer att öppna en bok i framtiden istället för att sätta sig framför TV:n, skriver Svenska Dagbladet.

Att lära sig skriva

Att lära sig läsa bra och ha arbetat upp ett ordförråd beskrivs som viktigt när det kommer till barnets förmåga att sedan börja lära sig skriva. Vi har tidigare skrivit en text om just att lära sitt barn att skriva, den hittar du här. Det viktigaste är inte att stava rätt från början utan att lära sig på ett lekande sätt. Att låta barnet experimentera med ord och meningar är något som kommer hjälpa honom eller henne att utvecklas. Du som förälder har ett stort ansvar att se till att ditt barn utvecklar både sina läs- och skrivkunnigheter. Uppmuntran och stöd hemifrån är väldigt viktigt även om läs- och skrivundervisning sker i skolan.